1. MÕISTED

1.1. Müüja – MagnesiumExpert OÜ, reg. kood 14572881, juriidiline aadress Harku 33, Tallinn, 11612, Eesti. Klienditeeninduse number +372 5656 5494, edaspidi MagnesiumExpert OÜ;
1.2. MagnesiumExpert OÜ – e-pood aadressil www.magnesiumexpert.ee;
1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;
1.4. Koostööpartner – MagnesiumExpert OÜ e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha;
1.5. Konto – kliendi Hansapost lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;
1.6. MagnesiumExpert OÜ kontod – MagnesiumExpert OÜ kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook jms, mis annavad teavet MagnesiumExpert OÜ e-poe toodete ja teenuste kohta;
1.7. Teenused – kõik MagnesiumExpert OÜ poolt kliendile pakutavad teenused;
1.8. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse MagnesiumExpert OÜ e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;
1.9. Tellimistingimused on kinnitatud MagnesiumExpert OÜ e-poe tellimisinfos.
1.10. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti või muul otsesel teel pakkuda kliendile MagnesiumExpert OÜ kaupu.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. MagnesiumExpert OÜ privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse MagnesiumExpert OÜ poolt pakutavaid teenuseid.
2.2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
2.3. Klient kinnitab MagnesiumExpert OÜ e-poe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav www.magnesiumexpert.ee lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib MagnesiumExpert OÜ e-poes müügitehingu, annab kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.
2.4. MagnesiumExpert OÜ e-pood sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end MagnesiumExpert OÜ e-poes reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.
2.5 Ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.
2.6. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:
2.6.1. E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
2.6.2. Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest,  kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

3. MagnesiumExpert OÜ ostude turvalisuse tagab  SSL sertifikaat.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

4.1. MagnesiumExpert OÜ kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada MagnesiumExpert OÜ teenuseid.
Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.
4.2. MagnesiumExpert OÜ kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:
4.2.1. kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
4.2.2. teenuse osutamiseks või Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;
4.2.3. maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud vahendajale Maksekeskus AS-le;
4.2.4. õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;
4.3. Kliendile kehtivad järgmised õigused:
4.3.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;
4.3.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;
4.3.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@magnesiumexpert.ee, et paluda peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;
4.3.4. Kui mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada MagnesiumExpert OÜ e-poest ka kaupu ega teenuseid;
4.4. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine.
4.5. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.
4.6. Selleks, et kindlustada MagnesiumExpert OÜ teenuste täielik kvaliteet, kasutab MagnesiumExpert OÜ oma e-poes küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi MagnesiumExpert OÜ e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida MagnesiumExpert OÜ Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.
4.7. Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.